จำเอาไว้นะ เป็นผู้หญิงหยุดสวยได้ แต่อย่าหยุดทำงานหาเงิน

เกิดเป็นผู้หญิงอย่าหยุดทำงาน อย่าหยุดหาเงินเอง เพร าะสังคมจะให้เกียรติ

ผู้หญิงที่รู้จัก..”สร้างคุณค่าให้ตัวเอง” ไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือแต่งงานแล้ว

ไม่ว่าแฟนคุณ จะมีฐานะอย่างไรสามารถดูแลหรือซัพพอร์ต ได้ดีแค่ไหน

นั่นไม่ใช่สาระสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ อย่าหยุดหาเงินเอง..ผู้หญิงที่หา

เงินเองได้ มันมีเกียรติ และสังคมจะยอมรับผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่ไม่ต้องพึ่งพา

คนอื่น มันเท่กว่า มันคูลกว่า..มันสบายใจกว่าเป็นไหนๆ เราจะใช้เงิน ที่เราหา

มาด้วยตัวเอง เท่าไหร่ก็ได้ และใช้ไปกับอะไรก็ได้ โดยที่ไม่ต้องรอ หรือมานั่ง

เกรงใจใคร การมีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เงินคนอื่น มันจะทำให้เราเคารพตัวเองน้อยลง

นานวันเข้าเราจะเลิกภูมิใจในตัวเอง จนท้ายที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่ดูถูกตัวเอง

ไปเลยพอมารู้ตัวอีกที เราก็จำไม่ได้ แล้วว่าเราเคยเป็นใคร.. เราเคยมีคุณค่าอย่ างไร..

ความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวเอง มันเป็นแบบไหน..เราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้าง..

เราเคยได้รับน้ำเสียงชื่นชม จากคนรอบข้างยังไง เราเคยยิ่งใหญ่..

เราเคยภาคภูมิในตัวเองแค่ไหน. เราลืมไปหมด เพราะเราเคยชินไปแล้ว

กับการมีชีวิตแบบพึ่งพาคนอื่น. ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเอง

อย่ายอมให้ใครมาเลี้ยงคุณอย่าให้สังคมมองข้ามคุณค่า ในตัวของเราไป

อย่าทำให้ตัวเอง หมดความน่าเคารพและอย่าหมดความเคารพในตัวเอง

คุณเกิดมาเพื่อเป็นคนๆ นั้น..คนที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

และส่งมอบสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้กับผู้อื่น..ทำให้ตัวเราและคนรอบข้างมีความสุข

และคุ้มค่าอย่างที่สุดที่ได้เกิดมาได้รู้จัก และได้ใช้ชีวิตร่วมกันจงจำไว้ เป็นผู้หญิง

“หยุดสวยได้” แต่ “อย่าหยุดทำงาน” ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เธอจะใช้ทุกนาทีอย่าง

คุ้มค่า ไม่มีหรอกที่จะมานั่งไถเฟซบุ๊กหรือจับกลุ่มเม้าท์กับเพื่อนวันละเป็นชั่วโมงๆ

เธอจะวางแผนการทำงานทุกครั้ง และตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น

หรือระยะยาว แต่จะใช้เวล าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว หรือไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์

Related Posts