Home Life เก็บเงินอย่างไรให้สำเร็จ สูตรออมเงิน “วัยทำงานยังถึงวัยเกษียณ”

เก็บเงินอย่างไรให้สำเร็จ สูตรออมเงิน “วัยทำงานยังถึงวัยเกษียณ”

ปิดความเห็น บน เก็บเงินอย่างไรให้สำเร็จ สูตรออมเงิน “วัยทำงานยังถึงวัยเกษียณ”
0
760

เชื่อว่าแต่ละคนก็มีวิธีออมเงินในสไตล์ของตนเองอยู่แล้ว แต่รู้หรือเปล่าว่าเมื่อเรา

มีรายได้มากขึ้น ภาระ หรือหนี้สินที่เคยก่อไว้ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย บางคนโชคดี

ที่วางแผนการออมเงินมาตั้งแต่แรกเริ่ม และยังสามารถยืดหยุ่นทั้งรายรับ-รายจ่าย

ได้ลงตัว แต่บางคนอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินทำให้เก็บเงิน

เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเสียที  เราจึงได้ไปหาข้อมูลและพบว่าการที่เรามีสูตรออมเงิน

ในแต่ละวัย น่าจะเป็นประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือน รวมถึงทุกคนได้ไม่น้อย

โดย 5 สูตรออมเงินแต่ละวัย เก็บอย่างไรให้สำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือวัยเริ่มทำงาน

เป็นช่วงวัยที่มีรายได้ที่เป็นเงินเดือนอย่างชัดเจน และมีเวลาเก็บเงิน ถ้าวางแผนออม

เงินเร็ว ไม่ควรสร้างหนี้สินที่เกินกำลัง บริการรายรับรายจ่ายได้พอดี และตั้งเป้าการ

เก็บเงินเพื่ออนาคตสำรองไว้ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ

*สูตรออมเงิน = ออมเงิน 10% – 20% ของรายได้*

2.อายุ 30 ปีขึ้นไป หรือวัยสร้างครอบครัว

วันที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน แต่มีภาระค่าใช้จ่ายในการสร้างฐาน เช่น ผ่อนบ้าน

, ผ่อนรถ แม้รายได้จะเพิ่มขึ้น แต่รายจ่ายก็เพิ่งสูงเช่นกัน ควรแบ่งเงินออมไว้สำหรับ

การลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคง โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย

ถึงปานกลาง เพื่อให้ได้เงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่สูง เพื่อเพิ่มเงินออมในอนาคต

*สูตรออมเงิน = ออมเงิน 20% – 30% ของรายได้*

3.อายุ 40 ปีขึ้นไป หรือวัยสร้างความมั่นคง

วัยที่มีรายได้เยอะและมั่นคง ภาระหนี้สินบางอย่างหมดไป เช่น บ้านหรือรถ แต่ภาระเรื่อง

การศึกษาลูกยังคงมีอยู่ การออมเงินในวัยนี้อาจเพิ่มมากขึ้น จากเงินส่วนที่ต้องผ่อนสินทรัพย์

ต่างๆ หมดไป โดยออมเพิ่มมากขึ้นในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อวางแผนเกษียณงาน

*สูตรออมเงิน = ออมเงิน 30% – 40% ของรายได้*

4.อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าสู่วัยเกษียณ

เข้าสู่วัยเกษียณ ภาระหนี้สินไม่มีทั้งบ้าน, รถ, การศึกษาลูก จึงมีเงินเหลือออมเพิ่มมากขึ้น

เพร าะเงินจากการลงทุนในช่วงวัยที่ผ่านมา จะเพิ่มพูนมากขึ้น หากคนไหนมีแพลนจะทำ

อะไรแล้วใช้เงินก็มีเงินจากตรงนี้เอามาใช้ได้เลย ส่วนแผนการออมเงินควรออมเพิ่มมาก

ขึ้นระยะยาว

*สูตรออมเงิน = ออมเงิน 40% – 50% ของรายได้*

5.อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือวัยหลังเกษียณ

วัยแห่งการพักผ่อน ไม่มีภาระด้านใดๆ ใช้ชีวิตในบั้นปลายจากเงินเก็บ สามารถเก็บเงินต่อไป

ได้เรื่อยๆ แต่ลดจำนวนเงินออมลง เพื่อใช้จ่ายตามที่ต้องการในช่วงบั้นปลาย

*สูตรออมเงิน = ออมเงิน 20% – 30% ของรายได้*

Load More Related Articles
Load More By Person
Load More In Life

Check Also

ข้อคิดเตือนสติ ตอนคุณรวยและตอนคุณยามจน“

1. ย ามที่คุณจน อยู่กับบ้านให้น้อย ออกนอกบ้านให้มาก ย า … …