5 สิ่งในชีวิตการทำงานที่คุณควรรู้จักปฏิเสธ เพื่อความสุขที่มากขึ้น

คำชื่นชมอันแสนหวานแต่เบื้องหลัง มันคือ งานกองโต หากคุณปฏิเสธคนอื่นไม่เป็น

คุณนั่นแหละ จะหมดแรงคนเราไม่สามารถที่จะทำอะไรๆ ได้ดีทุกอย่างจริงมั้ย บางครั้ง

อะไรที่ไม่จำเป็นก็ควรที่จะปฏิเสธมันบ้างเพื่อตัวเอง และวันนี้ เราจะไปดูกันว่า 5 สิ่ง

ในชีวิตที่คุณควรรู้จักปฏิเสธ จะมีอะไรบ้าง

1. หัดปฏิเสธการรับงานที่มากเกิน

มันจะทำให้คุณเหนื่อย และคุณภาพของงานก็ออกมาไม่ดีแล้วยังไม่มีเวลาให้ครอบครัว

ให้คนที่คุณรักพย าย ามเดินทางสายกลางซะนะ พักผ่อนสักหน่อย แล้วชีวิตจะมีความสุข

2. ปฏิเสธการรับผิดชอบงานของผู้อื่น

เพร าะว่างานคุณก็แทบจะล้นมืออยู่แล้ว มันไม่ใช่งานของเรา แม้คุณจะทำได้แต่ถ้าเรา

ทำได้แย่ เมื่อไหร่ล่ะก็ความผิดมาหาเราเต็มๆ แต่หากคุณมีเวลาพอช่วยเพื่อนได้ก็จงช่วย

3. ปฏิเสธการพย าย ามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่คุณ

หากคุณจะประสบความสำเร็จในงานที่มันจะผลักดันให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณไม่ใช่ล่ะก็นะ

แน่นอนว่าไม่วันใดก็วันนึง มันต้องล้มครืนลงมาแน่ เพร าะการเสียสละสิ่งที่คุณไม่อยาก

เป็นให้กับความสำเร็จนั้น ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักหรอก

4. ปฏิเสธงานที่เข้ามา ในช่วงที่คุณให้เวลากับครอบครัว

จำไว้เลยนะว่า ทำงานแทบต ๅย สุดท้ายหากเราได้ต ๅยจริงขึ้นมา เขาก็แค่หาคนใหม่

มาแทนที่เราทำแทนเรา แล้วครอบครัวเราล่ะจะไปหาที่ไหน มาแทนได้หากต้องเสีย

พวกเขาไป

5. คาดหวังที่ลมๆ แล้งๆ หัดปฏิเสธบ้าง

นั่นเพราะมันเป็นการเสียเวลา และไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลยเป้าหมายต้องชัดเจน และ

มีความเป็นไปได้ สำคัญเลย คือ เราต้องทราบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน

Related Posts