คุณอาจไม่ได้เหนื่อยเพร าะทำงานหนัก แต่อาจเป็นเพราะไลฟ์สไตล์ส่วนตัว

การนอนพักผ่อนน้อยไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้คุณไม่มีพลัง แต่ยังมีอีกหลาย

สาเหตุที่คุณอาจทำไปโดยไม่รู้ตัวและไม่ทราบว่ามันกำลังทำให้สภาพร่างกาย

และจิตใจของคุณเหนื่อยล้าอยู่ อย่าง 5 สาเหตุนี้

1. บอกว่าเหนื่อยแล้วไม่ออกกำลังกาย

คนที่หยุดออกกำลังกายเพร าะสาเหตุว่าไม่มีแรงหรือเหนื่อยเกินไปจะยิ่งทำให้

คุณรู้สึกเหนื่อยล้า การศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย พบว่า ผู้ใหญ่ที่ออกกำลัง

สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละอย่างน้อย 20 นาทีจะรู้สึกเหนื่อยล้าน้อยกว่าและรู้สึกมี

พลังหลังจากออกกำลังกายติดต่อกัน 6 สัปดาห์ นั่นเป็นเพร าะการออกกำลังกาย

จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความแข็งแกร่ง ช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือด

ทำงานได้ดีขึ้น ดังนั้น ไม่ว่าจะทำงานเหนื่อยแค่ไหนแต่อย่าใช้เป็นเหตุผลให้หยุด

ออกกำลังกายเป็นอันข าด

2. ดื่มน้ำไม่เพียงพอ

หากร่างกายมีภาวะข าดน้ำเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าได้

เนื่องจากเมื่อร่างกายมีน้ำน้อยยังยิ่งทำให้เลือดมีความเข้มข้นและไหลเวียน

ไม่สะดวกซึ่งทำให้หัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่ โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนด

สูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของแต่ละคน ในแต่ละวันไว้

คือ น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หาร 2 คูณ 2.2 คูณ 30 จะได้ปริมาณน้ำหน่วยซีซี

ซึ่ง 1,000 ซีซี เท่ากับ 1 ลิตร และ 1 ลิตร เท่ากับน้ำ 5 แก้ว ยกตัวอย่าง น้ำหนักตัว

55 กิโลกรัม 55/2 x 2.2 x 30 เท่ากับ 1,815 ซีซี หรือ 1.8 ลิตร หรือ 9 แก้ว นั่นเอง

3. กินธาตุเหล็กไม่เพียงพอ

ร่างกายที่ขา ดธาตุเหล็กจะทำให้รู้สึกไม่สดชื่น ขี้เกียจ และอ่อนแอ เนื่องจาก

ธาตุเหล็กจะช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการนำออกซิเจน

ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นถ้าร่างกายขาดจะรู้สึกเหนื่อยง่ายตามไป

นอกจากนี้ ธาตุเหล็กยังเป็นธาตุอาหารที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จึงจำเป็น

ต้องได้จากอาหาร เช่น ไข่แดง ผักคะน้า ตับหมู หอยนางรม งาดำ เป็นต้น

4. นิยมความสมบูรณ์แบบ

ความสมบูรณ์แบบทำให้คุณต้องพย าย ามเพื่อให้สมบูรณ์ตลอดเวลา ทำให้คุณต้อง

ทำงานหนักขึ้น นานขึ้น ซึ่งบางครั้งอาจเกินความจำเป็นจนทำให้ตัวเองรู้สึกเหนื่อยล้า

นอกจากนี้ คำว่าสมบูรณ์แบบยังเป็นจุดหมายที่ไม่มีจุดจบทำให้คุณไม่พักและไม่เคย

พอเสียที สิ่งที่ดีที่สุดจึงน่าจะเป็นการพึงพอใจในความสามารถของตัวเองและพัฒนา

ทักษะอยู่เสมอแต่ไม่ถึงกับต้องกดดัน

5. เส พติดคาเฟอีน

หนุ่มสาวออฟฟิศบางคนดื่มกาแฟแทนน้ำเปล่าจนไปรบกวนวงจรการนอนหลับใน

ตอนกลางคืน มีการศึกษาชี้ว่า การดื่มกาแฟดำวันละ 3 แก้วเป็นปริมาณที่กำลังพอดี

แต่ใช่ว่าร่างกายของทุกคนจะขับคาเฟอีนได้เหมือนกัน ดังนั้น ลองสังเกตตัวเองว่า

รับสารคาเฟอีนได้มากแค่ไหนโดยที่ยังหลับง่ายและหลับดี

Related Posts